หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์โรงเรียนสาธิตได้รับเชิญเป็นผู้แปลภาษาจีน ระหว่างการประชุมนักการทูตจากสมาคมการค้าไทย-จีน
อาจารย์โรงเรียนสาธิตได้รับเชิญเป็นผู้แปลภาษาจีน ระหว่างการประชุมนักการทูตจากสมาคมการค้าไทย-จีน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:03

              วันที่ 14 มิถุนายน 2562 อาจารย์กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์ (张宏宾老师) อาจารย์เมย์ธาวีย์ ศักดิ์ศิษฏ์พิพัฒน์ (许琼瑶老师) อาจารย์สอนภาษาจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การสนับสนุนโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ได้รับเกียรติไปเป็นผู้แปลภาษาจีน (ล่าม) ระหว่างการประชุม นักการทูตจากสมาคมการค้าไทย-จีน มาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ตําหนักสายสุทธานภดล และได้รับเกียรติจาก ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย และ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน มอบป้ายที่ระลึก 「中泰一家親 จงไทยอี้เจียชิน ครอบครัวมิตรภาพไทยจีน 」 ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา