หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:03

             วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และศิษย์เก่า เข้าร่วมในพิธี