หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตและการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Roadmap
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตและการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Roadmap

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-15 18:52:51

       วันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตและการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Roadmap สู่การปฏิบัติจริง โดยอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกันทำ Roadmap และนำเสนอการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Roadmap ของ 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาวิชาการเพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศและระดับโลก

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง