หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ อารมณ์ สังคม และการทำงานเป็นทีม
บุคลากรร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ อารมณ์ สังคม และการทำงานเป็นทีม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-15 17:13:11

          วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ อารมณ์ สังคม และการทำงานเป็นทีม โดย อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายประถม) และคณะ เป็นผู้นำกิจกรรมให้แก่บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และสร้างสมรรถนะให้การทำงาน ซึ่งได้รับความรู้ความสนุกสนานตลอดกิจกรรม

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง