หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรอบรม “การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู”
บุคลากรอบรม “การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-15 16:40:52

         วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในเรื่อง "การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู" เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพให้แก่บุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ