หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนสาธิตฯ ดูการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษานครปฐม ม.สวนสุนันทา
นักเรียนสาธิตฯ ดูการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษานครปฐม ม.สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:47

         วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับโอกาสเข้าศึกษาการจัดการเรียนการสอน  ในสาขาธุรกิจการบิน  ณ  วิทยาลัยนานาชาติ   ศูนย์การศึกษานครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึงถือเป็นประสบการณ์ที่ดี  และได้วางแผนการเข้าศึกษาต่อในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในอีกปีสองปีข้างหน้า  โดยมีอาจารย์พชร วังมี  ควบคุมนักเรียน ในครั้งนี้