หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมการใช้สื่อออนไลน์ Twig ให้กับอาจารย์
อบรมการใช้สื่อออนไลน์ Twig ให้กับอาจารย์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:47

         วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาอาจารย์  จึงได้จัดซื้อสื่อเสริมช่วยสร้างบทเรียนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น โดยใช้โปรแกรม twig  ของบริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด   ซึ่งคณะวิทยากรได้มาจัดอบรมการใช้งานให้แก่อาจารย์  ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ของโรงเรียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้