หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทัศนศึกษาสวนสนุกดรีมเวิลด์
ทัศนศึกษาสวนสนุกดรีมเวิลด์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:47

          วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการทัศนศึกษา ณ สวนสนุก ดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4  ในการเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปี 2562