หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:47

           วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561 โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ มาเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมกล่าวโอวาทให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้