หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจกผลการเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6
แจกผลการเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-04-03 15:01:52

           วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มัธยม) แจกผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยอาจารย์ที่ปรึกษา