หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ซ้อมรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2561 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ซ้อมรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2561 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:40

        วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวิชาการและคณาจารย์ร่วมกันฝึกซ้อม พิธีรับใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562