หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตฯ เปิดเรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตฯ เปิดเรียนปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:40

       วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเรียนปรับพื้นฐานในวันแรก ภาพบรรยากาศตอนเข้าแถว และพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนใหม่ที่เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4   รวมทั้งนักเรียนที่เลื่อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3  ประจำปีการศึกษา 2562   ซึ่งเปิดเรียนวันที่ 18 มีนาคม –  19 เมษายน 2562