หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการนักเรียนปี 2562 ร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียนปี 2562 ร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:40

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมค่ายผู้นำ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ณ บ้านเสธรีสอร์ทแอนด์แคมป์ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 15 มี.ค. 62 โดยมีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และแสดงออกถึงการเป็นผู้นำมากมาย เช่น กิจกรรม "ฉันเป็นใคร" การประกวดขวัญใจชาวค่าย โดยการออกแบบชุดไทยพร้อมทั้งนำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของชุดที่ออกแบบ พร้อมทั้งกิจกรรมการละเล่นแบบงานวัด  โดยมี อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด  พร้อมกับคณาจารย์โรงเรียนสาธิต อยู่ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนตลอดค่ายผู้นำนักเรียนทั้งสามวัน