หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรประจำเดือน มีนาคม
ประชุมบุคลากรประจำเดือน มีนาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:40

            วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  เป็นประธานในการประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้