หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวิทยากรจาก บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มาติวให้แก่นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ การทำข้อสอบ O-NET ซึ่งทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญที่จะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้มากที่สุด โดยการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา