หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด ในการวัดความรู้ Post test กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ (Saturday English Class)
นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด ในการวัดความรู้ Post test กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ (Saturday English Class)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

      เมื่อเสาร์วันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา จากกิจกรรมการเรียนการสอน Saturday English Class ซึ่งนักเรียนได้ทำการทดสอบวัดความรู้ Post test และสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ชาวต่างประเทศนั้น โดยการเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้น ได้แก่ Beginner , Level 1 (A1) , Level 2 (A2) และ Level 3 (B1) ซึ่งมีนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดของแต่ละระดับชั้นดังต่อไปนี้

      1. Beginner ได้แก่ ด.ญ.หิรัญญิการ์ อภิธนัง ป.5/2

      2. Level 1 (A1) ได้แก่ ด.ช.ณฐกร ภัทรกุลพงษ์ ม.1/4 และ ด.ญ.รุจิชาฎา หมั่นอาษา ม.1/3

      3. Level 2 (A2) ได้แก่ ด.ช. นาวี รังสิกลัส ม.1/3

      4. Level 3 (B1) ได้แก่ ด.ญ. ภัทรกร ทรงวรัชญ์ ม.1/1