หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิต ฝึกซ้อมหนีไฟ และการดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๒
รร.สาธิต ฝึกซ้อมหนีไฟ และการดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

           วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการฝึกซ้อมการดับเพลิง และการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยจำลองสถานการณ์ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้บนอาคาร และการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิง ให้แก่บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ เป็นประจำทุกปี