หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตฯ จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบแรก
โรงเรียนสาธิตฯ จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบแรก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

        วันที่ 12-13 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบแรก ปีการศึกษา 2562 โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ทราบคะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ โดยมีนักเรียนผู้สนใจสอบจำนวนมาก  โดยโรงเรียนสาธิตฯ เปิดรับสมัคร 2 โครงการ   โครงการความเป็นเลิศทางภาษา(GEP) และโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)  ยังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ www.sd.ssru.ac.th  ในรอบที่ 2 ซึ่งจะสอบวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562