หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มกราคม 2562
ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มกราคม 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:26

       วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรประจำเดือน มกราคม 2562   โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรได้ทราบ  สรุปปิดการประชุมด้วยท่านผู้อำนวยการ ได้ให้คำคม แก่บุคลากร “ศรัทธา” คำนี้ มีพลังที่ยิ่งใหญ่ คณะครูร.ร.สาธิตฯ มีความศรัทธาร่วมกัน เป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่