หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:26

         วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  ขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่  นายธนดล เต้พันธ์ และ นายสิทธานต์  หาญเพียรพงศ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ทำเนียบรัฐบาล