หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชมรม TEDClub ของโรงเรียนได้รับการสัมภาษณ์ลงนิตยสาร A Day
ชมรม TEDClub ของโรงเรียนได้รับการสัมภาษณ์ลงนิตยสาร A Day

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:18

ชมรม TEDClub @S.D.SSRU ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการสัมภาษณ์ลงนิตยสาร a day โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “พื้นที่การแสดงออกมันสำคัญกับเด็ก เพราะมันเป็นการทำให้เขารู้จักตัวเอง ได้เข้าไปในตัวเอง ขณะเดียวกันก็เป็นการเข้าใจผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นด้วย” คำให้สัมภาษณ์โดย อาจารย์พชร  วังมี อาจารย์แนะแนว หนึ่งในสมาชิกคุณครูของโครงการรุ่นแรก