หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนเข้าร่วมการแสดงนาฎศิลป์ในงาน "แก้วใจจุลจอม"
นักเรียนเข้าร่วมการแสดงนาฎศิลป์ในงาน "แก้วใจจุลจอม"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:18

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการแสดงนาฎศิลป์ ควบคุมและฝึกสอนโดย ผศ.อรวัฒนา   เนียมอุทัย อาจารย์พิเศษ วิชานาฎศิลป์ โรงเรียนสาธิตฯ ในงาน "แก้วใจจุลจอม" จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากนี้ บุคลากรของโรงเรียนสาธิต ยังได้เข้าร่วมงานนี้อีกด้วย