หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทตโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทตโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-14 11:56:23

         วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดย อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และอาจารย์นงค์นภา  อาจทวีกูล   นำคณะนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทตโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม