หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต พร้อมคณะผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต พร้อมคณะผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-06 15:55:06

            วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดย รองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" สาขาบริหารธุรกิจ จากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา