หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร ร.ร.สาธิต ให้การต้อนรับ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะผู้บริหาร ร.ร.สาธิต ให้การต้อนรับ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:18

         วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561  คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการ  ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการ และด้านวิชาการของโรงเรียนสาธิต