หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากร ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มัธยม) ประจำเดือน พ.ย.
ประชุมบุคลากร ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มัธยม) ประจำเดือน พ.ย.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-06 16:22:43

          วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  จัดให้มีการประชุมบุคลากร โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม ประจำเดือน พ.ย.   โดยมอบหมายให้ อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  และ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  เป็นผู้กล่าวในที่ประชุม ซึ่งได้มีการแจ้งกำหนดการต่างๆ ในเดือนพฤศจิกายน    การจัดงาน 80 ปี สวนสุนันทา  การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และกำหนดการทางด้านวิชาการของโรงเรียน