หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนชมรม TEDClub โดย TEDxBangkok ร่วม Workshop ในงาน “ฟูมฟัก ฝัน เฟส 2018”
นักเรียนชมรม TEDClub โดย TEDxBangkok ร่วม Workshop ในงาน “ฟูมฟัก ฝัน เฟส 2018”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-06 10:02:25

               ชมรม TEDClub โดย TEDxBangkok โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมจัดกิจกรรมWorkshop ในงาน “ฟูมฟัก ฝัน เฟส 2018” ซึ่งเป็นเทศกาลอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นที่ไบเทคบางนา ในหัวข้อWorkshop “ฟัง ฝัน พูด” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมี อาจารย์พชร วังมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม รายชื่อนักเรียนสมาชิกชมรมที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมมีดังนี้

 1.ด.ช.ณฐพงศ์ วงษ์โพธิ์ดีระดับชั้น ม.3/1

 2.ด.ญ.โชติกา ไชยยงยศ ระดับชั้น ม.3/1

 3.นายวาศิลป์ ทัพสุวรรณ ระดับชั้น ม.4/5

 4.นายกฤติน ศุขสถาน ระดับชั้น ม.5/5

 5.นางสาวณชนันท์ เลิศรักตระกูล ระดับชั้น ม.5/5

 6.นางสาวฐานิตา แจ้งโห้ ระดับชั้น ม.5/5

 7.นายธนธรณ์ นิลขาว ระดับชั้น ม.6/1

 8.น.ส.ภัคจิรา มานะตั้งสกุลกิจ  ระดับชั้น ม.6/1

อาจารย์พชระ วังมี
รายงาน