หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะแนวการศึกษาต่อโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แนะแนวการศึกษาต่อโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:18

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายคณิต-วิทย์ และสายคณิต-อังกฤษ (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) โดยการประสานงานของอาจารย์จามร  สิริกรรณะ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน