หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:10

เปิดเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์ ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะมีการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยสอบข้อเขียนเริ่มสอบในเวลา 8.15 น. ใช้เวลา 30 นาที และสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ชาวต่างชาติคนละประมาณ 2 นาที 

สถานที่เรียน อาคาร 12 ชั้น 2 นักเรียนสามารถดูรายชื่อห้องเรียนได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องสำนักงาน EP