หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาธิตสวนสุนันทาต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร.ร.สาธิตเทพสตรี
สาธิตสวนสุนันทาต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร.ร.สาธิตเทพสตรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-19 15:45:45

          วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านงานบริหาร งานด้านวิชาการ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา