หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร.ร.สาธิต เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม
ร.ร.สาธิต เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-01 17:42:26

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ล้างแอร์ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกรองน้ำ ให้พร้อมใช้งาน ซึ่งโรงเรียนสาธิตฯ จะเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561