หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร.ร.สาธิต จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561
ร.ร.สาธิต จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-17 18:40:48

           วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ผศ.สุวิทย์ สว่างโรจน์ ผศ.อรวัฒนา เนียมอุทัย และนางสาววรรณี โสวรรณนีย์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังมี พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และอดีตผู้อำนวยการ มาร่วมงาน และยังมีการแสดงของอาจารย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู