หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากร ร.ร.สาธิตฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2561
ประชุมบุคลากร ร.ร.สาธิตฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:10

          วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ จัดประชุมบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ โดยมีการนำเสนอผลงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ายงานต่างๆ นอกจากนี้ผู้อำนวยการยังมอบธงเชิดชูเกียรติให้แก่กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้สร้างผลงานในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน