หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม English Through Movie สำหรับ ป.4-ป.6
กิจกรรม English Through Movie สำหรับ ป.4-ป.6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:10

             วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรม English Through Movie สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นวันสุดท้าย โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ และ อาจารย์สุชาติ นิลสำราญจิต รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานปิดกิจกรรม และมอบรางวัลให้กับนักเรียนในโครงการ