หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนโรงเรียนสาธิต สอบ Pre Admission TCAS 62 ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก จากผู้สมัครทั่วประเทศ 59,124 คน
นักเรียนโรงเรียนสาธิต สอบ Pre Admission TCAS 62 ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก จากผู้สมัครทั่วประเทศ 59,124 คน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:10

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวชญานี  ชื่นชมสกุลชัย ม.6/4  นักเรียนโรงเรียนสาธิต ที่เข้าร่วมโครงการ Dek-D’s Pre Admission TCAS 62  ของ เว็บไซต์เด็กดีดอตคอม  ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ในการสอบ PAT6 ศิลปกรรมศาสตร์   จากผู้สมัครทั่วประเทศทั้งหมดจำนวน 59,124 คน    ขอแสดงความชื่นชมแก่นักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในครั้งนี้