หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ให้การต้อนรับนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ให้การต้อนรับนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-17 18:10:25

          วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับท่าน กร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิต เพื่อรับทราบการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตในรอบปีที่ผ่านมา และให้แนวคิดในการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป