หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:02

           เมื่อในวันที่ 2-4 กันยายน 2561  รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อาจารย์วินิตา แน่ประโคน  ดร.สุดารัตน์ ศรีมา และ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประถม ฝ่ายมัธยม และโครงการภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม  ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี