หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิต ร่วมกับ บ.เสริมปัญญา จัดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561
รร.สาธิต ร่วมกับ บ.เสริมปัญญา จัดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:02

              ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ร่วมกับบริษัทเสริมปัญญา จัดการสอบภาษาอังกฤษในโครงการทดสอบความรู้ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 ในแก่นักเรียนสาธิตฯในทุกระดับชั้น ที่สนใจเข้าร่วมการทดสอบ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ร.ศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว และ อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้ากำกับดูแลการสอบอย่างใกล้ชิด


อาจารย์ พชร วังมี รายงาน