หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนสาธิตฯเข้ารับทุนพระราชทานช่วยเหลือ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
นักเรียนสาธิตฯเข้ารับทุนพระราชทานช่วยเหลือ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-31 19:05:39

          ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นางสาวธัญธิดา บุญยศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนพระราชทานช่วยเหลือเด็กยากจน ปี 2561  จากทาง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดย พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี โดยทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับเด็กเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติ แต่ขาดแคลนทุนทรัพท์ เพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้นำทุนนี้นั้นมาใช้ในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษาของตนเองต่อไป

อาจารย์ พชร วังมี รายงาน