หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียน ม.4-ม.6 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP
นักเรียน ม.4-ม.6 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-31 19:05:39

          วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มาตรฐานมหาวิทยาลัย (SSRU-TEP) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ให้การสนับสนุนโครงการนี้ และมาให้กำลังใจแก่นักเรียนในการสอบครั้งนี้ด้วย ซึ่งการสอบจะจัดขึ้นในวันที่ 16 , 17 และ 19 กรกฎาคม 2561