หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์โรงเรียนฯ ใช้โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษผ่านภาพยนต์
คณาจารย์โรงเรียนฯ ใช้โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษผ่านภาพยนต์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-31 19:05:39

        วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการฝึกการใช้งาน โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษผ่านภาพยนต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงการภาคภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้แก่อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์เข้าร่วมการฝึกการใช้งานโปรแกรมจนเต็มห้องปฏิบัติการ ซึ่ง โปรแกรมฝึกภาษาได้ให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตสามารถมาฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษในการเรียนวิชา English Through Movies ในการเรียนการสอนของโรงเรียน