หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ อบรมการใช้งาน Google for Education
อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ อบรมการใช้งาน Google for Education

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-31 19:05:39

       งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านไอซีทีด้วย google for education สำหรับอาจารย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน ให้อาจารย์สามารถสร้างแบบสอบถาม รวมถึงการสร้างข้อสอบเพื่อใช้ในการทดสอบนักเรียนได้อีกด้วย  โดยการอบรมจัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  อาคาร 14  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา