หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตฯ จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตฯ จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-31 19:05:39

          วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เริ่มสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยเริ่มสอบตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคมถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561