หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียน ม.2 ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
นักเรียน ม.2 ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-17 11:43:45

           วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการทัศนศึกษาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเชื่อมโยงความรู้ระหว่างในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์สถานที่จริง โดยเดินทางไปทัศนศึกษาที่วัดใหญ่ชัยมงคล พระราชวังโบราณ วักษัตราธิราชวรวิหาร วัดหน้าพระเมรุ วัดไชยวัฒนาราม

Credit : ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ