หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทัศนศึกษาดูงานวัดพระบาทน้ำพุ และวัดถ้ำกระบอก
นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทัศนศึกษาดูงานวัดพระบาทน้ำพุ และวัดถ้ำกระบอก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-17 11:29:34

           วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักเรียนระดับชั้น ม.3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ วัดพระบาทน้ำพุ และถ้ำกระบอก เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเชื่อมโยงความรู้ระหว่างในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์สถานที่จริง นอกจากนี้ยังนำเงินที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯร่วมกันทำบุญนำถวายแด่วัดพระบุาทน้ำพุอีกด้วย


Credit : ภาพ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา