หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนระดับชั้น ม.1 ทัศนศึกษาตามรอยศิลป์ จังหวัดราชบุรี
นักเรียนระดับชั้น ม.1 ทัศนศึกษาตามรอยศิลป์ จังหวัดราชบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-07-17 11:26:48

          วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักเรียนระดับชั้น ม.1 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ชมการปั้นโอ่ง โรงงานรัตนโกสินทร์ ชมการผลิตหัวไชเท้า ที่ร้านเเม่กิมฮวย และชมการแสดงหนังใหญ่ ที่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเชื่อมโยงความรู้ระหว่างในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์สถานที่จริง

Credit : ภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

.