หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-18 22:02:23

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 16.00น.  พลตรีหญิง ปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา