หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 10:52:18

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 155 คน ได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ ซึ่งการจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ยังได้รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ จากผู้แทนประธานศูนย์เครือข่ายสนามสอบที่ 2 นางฐิติวรรณ หวังวงสกุล, นายปิยนัฐ ธนุบุตร และนายอนวัช ไข่ขาว ศึกษานิเทศก์ จาก สพม.เขต1 คณะกรรมการจัดสอบได้รายงานผลการจัดสอบและนำตรวจเยี่ยมห้องสอบเป็นที่เรียบร้อย