หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ม.1 และ ม.4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-03 09:35:22

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

โควตา 
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โควตา 
จากโรงเรียนอื่น