หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-18 00:53:35

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร 15